copy of 222
sasa
logo sasa

Giặt tay:

Chúng tôi có chế độ chăm sóc đặc biệt với đồ len,lụa,tơ tằm,làm mới áo sơmi,caravat...

sasa.net.vn:

Bảng giá giặt,là bằng tay tạ Cửa hàng SASA

 

Chủng loại                     Chỉ là                         Làm mới                  Lấy nhanh(sau5h)

Áo Sơmi                         25.000VNĐ              45.000VNĐ          +50% Giá trị đơn hàng

Áo vest                           35.000VNĐ              85.000VNĐ                            

Caravat                                                           45.000VNĐ                            
Đồ len,lụa,tơ tằm   
                                          85.000VNĐ                             

Đồ dùng bằng lông,dạ                                       85.0000VNĐ                           

Quần Âu                          25.000VNĐ              45.000VNĐ                             

Tẩy vết bẩn                                                      45.000VNĐ                             

 

SASA: sạch hơn, sáng hơn

anh8-sasa
6giặt côngnghiep (1)

Hệ thống giặt là SASA

SASA Clean

copy of 222

Hệ thống giặt là SASA

SASA Clean